top of page

Dansklubben Magic

Dansklubben Magic bildades år 2008 av Gustaf och Valentina Lundin tillsammans med ett antal entusiastiska dansare och dansföräldrar och etablerade sig snabbt som en av Sveriges ledande tiodansklubbar.

 

Främsta orsaken till klubbens fina resultat är samarbetet med Dansstudion Magic som drivs av våra huvudtränare Gustaf och Valentina. Gustaf och Valentina är vid sidan om sin tränarsyssla professionella tävlingsdansare och tillhör världseliten. Vi tycker att de är Sveriges bästa tränare. Vi har också ett nära samarbete med bra tränare från olika länder och Sverige!

 

En annan och minst lika viktig framgångsfaktor är den glädje och sammanhållning som präglar klubbens verksamhet.

We are magic together!

Innehåll:

 1. Styrelsen

 2. Klubbens syfte

 3. Vad gör klubben för dansarna

 4. Licens

 5. Lite hjälp att använda Dans.se och anmäla till tävling.

 6. Kostnad för anmälan till tävling.

 7. Information om Integritetspolicy

 

1. Styrelsemedlemmar

 

Valentina Lundin, ordförande           info@dansstudiomagic.se

Birgitta Lundin, sekreterare           mbirgittalundin@gmail.com

Staffan Vidén, kassör                   staffan.viden@telia.com

Linda Skoglund                                  linda.skoglund163@gmail.com

Jerzy Borowski                                  jerzy@dansstudiomagic.se

 

Medlemsavgiften är 300 kr/år 

 

Klubben konton      BG  269 – 5096   eller   PG  46 21 99 – 1

 

2.  Klubbens syfte

Klubben är ansluten till Svenska Danssportförbundet (DSF), som i sin tur är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Vi betalar årligen en avgift till DSF men får också bidrag från RF (samt Göteborgs kommun). Klubbens syfte är i första hand att möjliggöra för dansarna att dansa i DSFs (samt i WDSFs (World Dance Sport Federation)) tävlingar. Vidare innebär det att vi lyder under DRFs bestämmelser angående doping mm. Se vidare ( http://www.danssport.se/).

 

3.  - Vad gör klubben för dansarna.

 

 • Klubben samarbetar med Dansstudio Magic kring gemensamma mål och aktiviteter. Studions fasta tränare är Gustaf och Valentina Lundin samt Jerzy Borowski.

 

 • Genom att du har licens inom DSF så har du en försäkring, som gäller både vid träning och tävling.

 

 • I styrelsen samtalar vi löpande hur vi skall stötta dansarna. Huvudsyftet är att stimulera till mer dans och tävling. Vi har sponsrat bland annat nya overaller, del av kostnaden för Summercamp och Wintercamp samt lektioner för Gustaf och Valentina. Ingen av dessa aktiviteter är med automatik återkommande. Styrelsen beslutar från tillfälle till tillfälle om vilka aktiviteter klubben vill stödja. Ni som är medlem får gärna komma in med önskan och förslag, skicka gärna till ordförande.

 

4. Licens

 

För att få tävla behöver du en tävlingslicens.

 

 • Du ansöker om tävlingslicens på Dans.se. (se nedan)

 • Sedan ska klubben godkänna din licensansökan.

 • Därefter betalar du din licens enligt den faktura du får via mail från DSF.

 

Licensavgiften är:E-klass, D-klass och C-klass100 kr/årLåglicensB-klass och A-klass400 kr/årHöglicens

Klicka här för mer info om hur du skaffar en licens!

                                                  

5. Använd Dans.se för att anmäla till tävling.

Gör så här:

 • Skaffa dig ett konto på Dans.se: 

Du hittar

 

 • Anmäl till tävling på Dans.se

 

 1. Klicka på ” Mina sidor” i överst vänstra hörnet.

 2. Klicka på ” Mina tävlingssidor”

 3. I tabellen ” resultat och anmälningar”.  Klicka på ”ny anmälan”

 4. Välj tävling i drop down menyn. Klicka på den

 5. Välj tävlande.

 6. Välj gren.

 7. Välj klass.

 8. Tryck på spara.    

                                                           

Du måste göra en anmälan för Standard och en anmälan för Latin .

 

Anmälan till tävling inom SDL görs på samma sätt, men du måste se till att du väljer lista med tävlingar inom SDL. Kontakta Valentina om du behöver hjälp.

 

OBS!

Sista dag för anmälan, som anges på dans.se, gäller dig som dansare.

Birgitta bekräftar därefter anmälan.

Om du har missat att anmäla dig, ta kontakt med Birgitta.

 

Betalning av anmälningsavgiften till tävling:

Vid anmälan till GP-tävling (DSF) betalar Magic:s kassör in gemensamt för alla Magicdansare till den klubb som arrangerar tävlingen.

 

Du betalar in avgiften till Magic på     BG 269-5096 eller PG 462199-1

             

Hör gärna av dig till Birgitta om du har frågor eller behöver hjälp med din licens!

7.Information om integritetspolicy till medlemmar i Dansklubben Magic

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

År 2018 ersattes den gamla personuppgiftslagen med den nya

Dataskyddsförordningen GDPR. Det innebar att kraven på hur personuppgifter

hanteras förändrades. Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd

personuppgifter, som bland annat används för medlemsregister, fördelning av

bidrag och ekonomiska stöd och arrangemang av tävlingar.

Med anledning av dessa förändringar har vi i styrelsen i Dansklubben Magic sett över och kompletterat medlemsvillkoren. Vill du läsa mer utförligt om integritetspolicyn och hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har kan du gå in på Riksidrottsförbundets hemsida.

På Dansstudio Magics hemsida hittar du också information om hur dina

personuppgifter hanteras.

   

var-klubb-ar-vaccinerad-mot-doping-puff-312x135.jpg
bottom of page